Lilla Edets kommun - startsida

Lärpraktik, VFU

VFU innebär verksamhetsförlagd utbildning för lärarstudenter. 

I den verksamhetsförlagda utbildningen varvar lärarstudenterna teori och praktik genom att följa arbetet i den pedagogiska verksamheten på våra förskolor, fritidshem och skolor.

VFU-område

Studenterna placeras inom ett VFU-område när de börjar sin utbildning och är sedan kvar i området under hela utbildningen. Kommunens samordnare ansvarar för att lärarstudenterna tilldelas VFU-platser i vår verksamhet och att lämpliga handledare utses på förskolor/skolor.

Lilla Edets Kommun har avtal med lärarutbildningarna vid Högskolan Väst, Göteborgs Universitet och Karlstads Universitet.

Byte av VFU-placering

Ett byte av placering kan godkännas om särskilda skäl finns.
Kontakta din högskola eller ditt universitet för vägledning. 

VFU-perioder

Kontakta din högskola eller ditt universitet för mer information.

VFU-samordnare

VFU-samordnaren ansvarar för att placera lärarstudenter inom sin inriktning. Placeringen av studenterna sker i nära samarbete med högskolans/universitetets VFU-handläggare och VFU-områdenas samordnare.

Samordnare i Lilla Edets kommun är Yvonne Jansson Sandberg.
Senast uppdaterad: 2018-07-25
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Erica Suraiya


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »