Lilla Edets kommun - startsida

Lärpraktik, VFU

VFU innebär verksamhetsförlagd utbildning för lärarstudenter. 

I den verksamhetsförlagda utbildningen varvar lärarstudenterna teori och praktik genom att följa arbetet i den pedagogiska verksamheten på våra förskolor, fritidshem och skolor.

VFU-område

Studenterna placeras inom ett VFU-område när de börjar sin utbildning och är sedan kvar i området under hela utbildningen. Kommunens samordnare ansvarar för att lärarstudenterna tilldelas VFU-platser i vår verksamhet och att lämpliga handledare utses på förskolor/skolor.

Lilla Edets Kommun har avtal med lärarutbildningarna vid Högskolan Väst, Göteborgs Universitet och Karlstads Universitet.

Byte av VFU-placering

Ett byte av placering kan godkännas om särskilda skäl finns.
Kontakta din högskola eller ditt universitet för vägledning. 

VFU-perioder

Kontakta din högskola eller ditt universitet för mer information.

VFU-samordnare

VFU-samordnaren ansvarar för att placera lärarstudenter inom sin inriktning. Placeringen av studenterna sker i nära samarbete med högskolans/universitetets VFU-handläggare och VFU-områdenas samordnare.

Samordnare i Lilla Edets kommun är Yvonne Jansson Sandberg.
Senast uppdaterad: 2018-07-25
Sidansvarig: Julia Domby
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »