Lilla Edets kommun - startsida

Drama/teater

Kurserna i drama/teater kommer från och med vårterminen 2020 att kosta 650 kr per termin.

Teaterlek årskurs F-2

Tillsammans gör vi övningar och lekar som leder in på teater. Vi går in i roller och skapar olika miljöer. I slutet av terminen bjuder vi in anhöriga och vänner till en öppen lektion eller en liten föreställning och visar någonting från det vi gjort under läsårets gång.
40 minuter

Teater årskurs 3-5 samt årskurs 6 och uppåt

Tillsammans utforskar vi teaterns möjligheter genom övningar och improvisation. Vi skapar en föreställning som vi i slutet av terminen/läsåret visar upp för anhöriga och vänner.
Årskurs 3-5 måndag 60 minuter
Årskurs 6 och uppåt 75 minuter

Start i september om vi får pengar från kulrurrådet
Måndag Lärare: Walter Berggren
12.45-13.25 Teaterlek för årskurs F-1 i Strömskolan

14.20-15.05 Teaterlek för årskurs F-2 i Fuxernaskolans aula

15.30-16.30 Teater för årskurs 3-5 i Fuxernaskolans aula 
17.15-18.45 Teater för årskurs 6-9 i Fuxernaskolans aula


Tisdag Lärare: Walter Berggren
13.35-14.20 Teaterlek för årskurs F-2 i Tingbergsskolan
15.00-15.45 Teaterlek för årskurs 3-4 i Tingbergsskolan

16.00-17.00 Teater för årskurs 4-6 i Tingbergskolan


Senast uppdaterad: 2019-10-23
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Erica Suraiya


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »