Lilla Edets kommun - startsida

Avgifter 2019

Gruppundervisning (Upptakten för årskurs 1 och 2 och Vi sjunger tillsammans för årskurs 3) kostar 325 kr per termin.
Ämneskurser för elever t.o.m. 19 år kostar 650 kr per termin
Ämneskurs 20-25 år kostar 850 kr per termin
Ämneskurs från 26 år kostar 1 500 kr per termin
Ämneskurs pensionärer 850 kr per termin
Fördjupningskurser kostar 450 kr per termin
Baby/barnrytmik kostar 325 kr för 10 gånger
Rytmik 4-5 åringar och 5-6 åringar kostar 325 kr för 10 ggr
Film kostar 450 kr för 8 ggr
Dans kostar ? kr för 12 gånger (Inklusive uppvisning)
Teater kostar ? kr per termin
Bild och form kostar ? kr per termin

Vi har under några år haft dans, teater/drama, bild-och formkurser som finansierats av Kulturrådet. Dessa kurser har varit gratis.
Från och med vårterminen kommer dessa kurser också att vara avgiftsbelagda.


Instrumenthyra kostar 200 kr/termin


Observera att full terminsavgift utgår i och med att elev påbörjat terminen.

Betalning

Betalning sker mot faktura som sänds från Lilla Edets kommun i början av varje termin.
Du kan också anmäla dig att betala via e-faktura.

Om avanmälan

Om du inte tänker delta i din kurs ska du avanmäla detta till kulturskolans expedition under första undervisningsveckan vid ny terminsstart, dock senast 1 februari för vårterminen och 15 september för höstterminen.
Senast uppdaterad: 2019-10-17
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »