Lilla Edets kommun - startsida

Frågor och svar om gymnasievalet

Här kommer svar på de vanligaste frågorna om gymnasievalet. Är inte din fråga med? Fyll då i formuläret längst ner på sidan så återkommer kommunens studie- och yrkesvägledare till dig med svar.

Hur ansöker jag?

Du kan fylla i en webbansökan på Indra2, webbportalen för gymnasieantagningen i Göteborgsregionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Om du går i årskurs 9 inom en grundskola i regionen skickas inloggningsuppgifter hem till din folkbokföringsadress i december.

Om du vill söka utanför Göteborgsregionen görs en pappersansökan som lämnas till studie- och yrkesvägledaren.

Du som inte kan söka via webben får hjälp att göra din ansökan hos studievägledaren på din skola.

När ansöker jag?

Ansökningen är öppen mellan den 11 december 2018, kl. 08.00 - 1 februari, 2019, kl. 16.00.

Var kan jag söka?

Vi har ett samarbetsavtal med 12 andra kommuner inom Göteborgsregionen, GR. Det innebär att du kan välja att söka till valfri gymnasieskola och valfritt program inom GR:s kommuner. Alla elever i Västra Götaland har även rätt att söka till någon av Västra Götalandsregionens naturbruksskolor. Du får också söka till annan kommun, till exempel Trollhättan, men då blir det ett så kallat frisök. Det innebär att mottagande kommun avgör om de antar sökanden eller inte. Till friskolor är det helt fritt att söka oavsett kommun.

Hur söker jag till en kommun utanför Göteborgsregionen?

Läs mer på sidan Söka i annan kommunöppnas i nytt fönster

Kan jag ändra mina val?

Du kan välja gymnasieutbildning under perioden 11 december 2018, kl. 08.00 - 1 februari, 2019, kl. 16.00. Under hela valperioden kan du lägga till och ändra dina val. Om du vill ändra din ansökan efter den preliminära antagningen ska du kontakta din studie - och yrkesvägledare i god tid före före den 3 juni 2019.

Får jag söka till gymnasiet?

Du får söka till gymnasiet om du har avslutat årskurs 9 och max fyller 19 år det året du söker, och inte redan har avslutat en gymnasieutbildning.

Hur räknar jag ut mitt meritvärde?

När du söker till en gymnasieskola och ett gymnasieprogram gör du det baserat på dina slutbetyg från högstadiet, det vill säga det betyg du får på vårterminen i årskurs 9. Lägg ihop dina 16 ämnen för att få ditt meritvärde. Vid fler ämnen räknar du de bästa betygen. Det maximala meritvärdet blir då 320 poäng.

Du som har läst ett modernt språk som språkval (vilket är frivilligt) kan tillgodoräkna dig det betygsvärdet. Om du har betyg i de 16 obligatoriska ämnena och ett betyg i moderna språk som språkval får du alltså räkna 17 ämnesbetyg. Det maximala meritvärdet blir då 340 poäng.
A = 20 p
B = 17,5 p
C = 15 p
D = 12,5 p
E = 10 p
F = 0 p
Om du har A i alla ämnen räknas det som 20 x 16= 320 poäng
Har du E i alla ämnen räknas det som 10 x 16 = 160 poäng

Vad ska jag välja? Vilka nationella program finns det?

Det finns tolv yrkesprogram, sex högskoleförberedande program samt fem introduktionsprogram.
 • Barn- och fritidsprogrammet (yrkesprogram)
 • Bygg- och anläggningsprogrammet (yrkesprogram)
 • Ekonomiprogrammet (högskoleförberedande program)
 • El- och energiprogrammet (yrkesprogram)
 • Estetiska programmet (högskoleförberedande program)
 • Fordons- och transportprogrammet (yrkesprogram)
 • Handels- och administrationsprogrammet (yrkesprogram)
 • Hantverksprogrammet (yrkesprogram)
 • Hotell- och turismprogrammet (yrkesprogram)
 • Humanistiska programmet (högskoleförberedande program)
 • Industritekniska programmet (yrkesprogram)
 • Naturbruksprogrammet (yrkesprogram)
 • Naturvetenskapsprogrammet (högskoleförberedande program)
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet (yrkesprogram)
 • Samhällsvetenskapprogrammet (högskoleförberedande program)
 • Teknikprogrammet (högskoleförberedande program)
 • VVS- och fastighetsprogrammet (yrkesprogram)
 • Vård- och omsorgsprogrammet (yrkesprogram)
Alla program utan vård- och omsorgsprogrammet har olika inriktningar.

Om du saknar betyg i något ämne som krävs för att vara behörig till ett program finns introduktionsprogram. Det fungerar som introduktion till något av de andra programmen i gymnasieskolan eller som en väg till arbetslivet.

Läs mer om programmen i programkatalogen "Vad ska jag välja?" för GR:s gymnasieskolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. På sidan 6 i katalogen kan du också läsa om behörighetskraven till de olika programmen.

Ger programmet jag vill gå högskolebehörighet?

Examen från ett högskoleförberedande program ger dig grundläggande högskolebehörighet. Med examen från ett yrkesprogram behöver du lägga till svenska/svenska som andraspråk kurs 2 och 3 och engelska kurs 6 för att få behörighet. Du har rätt att läsa kurserna som individuellt val eller utökad kurs.

När kan jag besöka skolan jag vill gå på?

Tider för öppet hus på Göteborgsregionens gymnasieskolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tider för öppet hus på gymnasieskolor inom Fyrbodal (till exempel Trollhättan)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du ha tider för någon annan skola? Kontakta den skola du är intresserad av.

Hur gör jag om jag vill läsa en idrottsutbildning?

Du måste söka både till idrotten och till ett program på den aktuella skolan. Till programmet sker urvalet på betyg. Tänk på att det kan vara ett annat sistadatum för att söka till idrotten. Kontakta ditt idrottsförbund för information och ansökningsblankett.

När får jag veta om jag har kommit in?

27 mars 2019, klockan 10 kan du logga in på Gymnasieantagningens webbplatslänk till annan webbplats och se resultatet från den preliminära antagningen. Den preliminära antagningen baseras på höstterminsbetyget i årskurs 9. Den slutliga antagningen sker i 11 juli, 2019, kl. 13. Den baseras på ditt slutbetyg.

Fram till 5 september 2019 pågår reservantagning för dig som inte har kommit in på ditt förstahandsval.

Jag har annat modersmål en svenska - kan jag läsa det på gymnasiet?

Om språket talas i din familj och det finns tillgång till behöriga lärare kan du läsa modersmål istället för modernt språk eller som individuellt val. Tala om redan när du söker till gymnasiet att du vill läsa ditt modersmål. Du kan även välja att läsa svenska som andraspråk istället för svenska.

Får jag busskort till min skola?

Läs mer på sidan om Busskort

Har du andra frågor? Kontakta studie- och yrkesvägledaren:

Kontaktuppgifter * (obligatorisk)

Senast uppdaterad: 2019-01-18
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »