Lilla Edets kommun - startsida

Resebidrag och anslutningsbidrag för gymnasieelever

Resebidrag

Resebidraget är till för dagliga resor mellan bostaden och skola/praktikplats om avståndet är minst 6 kilometer. Resebidraget består normalt av ett skolkort som delas ut vid läsårets början. Om du väljer att köra bil kan du få kontant ersättning i stället. Tänk bara på att du inte kan få mer kontant ersättning än vad busskort skulle kosta. 

  • Om du får inackorderingstillägg så kan du inte få resebidrag.
  • Vid studieavbrott eller ändrade förhållanden som gör att man inte är berättigad till resebidrag, ska anmälan göras till hemkommunens handläggare.
  • Om ansökan avslås kan du överklaga beslutet inom 14 dagar till din hemkommun.
  • Pengarna sätts in på samma konto som studiebidraget.
Ansökningsblankett hittar du i högermenyn.

Anslutningsbidrag

Har du mer än 4 kilometer till din närmaste avresehållplats kan du få kontant anslutningsbidrag.
  • Om du får en väntetid på mer än 2 timmar/dag kan du få kontant anslutningsbidrag till annan än den närmaste hållplatsen.
  • Det kontanta anslutningsbidraget söks i efterhand. Anslutningsbidragets belopp motsvarar den skattefria milersättningen.
  • Anslutningsbidrag kan som mest uppgå till 1/30 av basbeloppet per månad.
  • Om ansökan avslås kan du överklaga beslutet inom 14 dagar till din hemkommun.
Ansökningsblankett hittar du i högermenyn.

Ansökan skickas till:

Lilla Edets Kommun
Sektor bildning
463 80 Lilla Edet.
Senast uppdaterad: 2021-11-19
Sidansvarig: Julia Domby
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »