Lilla Edets kommun - startsida

Så jobbar vi

På Strömskolan satsar vi mycket på hälsofrämjande aktiviteter.

Vi utgår från Aaron Antonovskys tankar kring hälsa och arbetar utifrån tankarna om KASAM — känsla av sammanhang.
 

KASAM i skolan


Att nå KASAM på skolan kan vara att ge social trygghet och gemensamma normer, att ge medinflytande och budskapet att "du behövs och du är viktig".
 
En förutsättning för att barn ska känna att livet är meningsfullt är framförallt att det är begripligt och hanterbart. 
 
Känner barn att livet är hanterbart och begripligt blir det meningsfullt. Känner eleverna till vad som ska hända i skolan och kan påverka det som sker, upplevs skolan som meningsfull. Därför tycker vi att det är extra viktigt att arbeta med de bitarna!
 
Vi jobbar för att vara en skola där det finns trygghet, glädje, tillit och där man lyssnar och ser varje elev. Strömsskolan vill vara en skola där man växer som människa och uppmuntras till att prova nya saker.

Vi tror på att alla kan, vill och vågar!

Senast uppdaterad: 2016-08-30
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »