Lilla Edets kommun - startsida

Avgifter och regler

Kostnaden för plats inom förskola och/eller barnomsorgen i Lilla Edets kommun beräknas utifrån hur många barn du har i hushållet som är inskrivna i kommunens förskoleverksamhet och/eller skolbarnomsorg.

Kommunen införde maxtaxa år 2002. Med inkomst menas här hushållets gemensamma bruttoinkomst per månad. Avgift tas ut 12 månader om året. Arbetstid plus restid utgör barnets vistelsetid. Finns fler än tre barn i familjen betalas endast för de tre yngsta. Det yngsta barnet i familjen är första barnet i beräkningen av avgiften.

Beräkna din avgift

Här kan du beräkna avgift Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för plats i förskola eller fritidshem.

Avgifter förskoleverksamhet

Förskoleverksamhet tillgodoser omsorgsbehovet för barn i åldrarna 1-5 år.
Avgiften betalas månadsvis, 12 månader om året. Finns det fler än tre barn i familjen betalar du för de tre yngsta. 

Förskola och pedagogisk omsorg

 AvgiftMaxbelopp 2021Maxbelopp 2022
Första barnet3 % av inkomst

1510 kr/månad

1 572 kr/månad

Andra barnet2 % av inkomst

1007 kr/månad

1 048 kr/månad

Tredje barnet1 % av inkomst

503 kr/månad

524 kr/månad


Allmän förskola


Avser placering både i förskola och pedagogisk omsorg och gäller från höstterminen 1 augusti det år barnet fyller tre år till och med 31 juli det år barnet fyller sex år. Vid vistelsetid max 15 timmar per vecka uttages ingen avgift för 3- 5-åringar. Vid vistelsetid över 15 timmar per vecka debiteras 3-5-åringar:
 AvgiftMaxbelopp 2021Maxbelopp 2022
Första barnet3 % av inkomst1208 kr/månad1258 kr/månad
Andra barnet2 % av inkomst805 kr/månad838 kr/månad
Tredje barnet1 % av inkomst403 kr/månad419 kr/månad
 

Fritidshem/pedagogisk omsorg

Gäller från höstterminen 1 augusti det år barnet fyller 6 år.

 AvgiftMaxbelopp 2021Maxbelopp 2022
Första barnet2 % av inkomst

1007 kr/månad

1 048 kr/månad

Andra barnet1 % av inkomst

503 kr/månad

524 kr/månad

Tredje barnet1 % av inkomst

503 kr/månad

524 kr/månad

Lämna uppgifter om din inkomst

För att fastställa rätt avgift ska inkomstuppgift lämnas. Kostnaden för plats inom barnomsorgen i Lilla Edets kommun beräknas utifrån hushållets gemensamma bruttoinkomst per månad. Information om inkomst ska också lämnas vid förändring av inkomst. En gång per år begär kommunen in förnyad inkomstuppgift.

Arbetslöshet, föräldraledighet eller semesterledighet

Förskolebarn i åldern 1-5 år som har barnomsorg när du som förälder blir arbetslös eller går på föräldraledighet har rätt att vara på förskolan 15 timmar per vecka.

Barn som går på fritidshem får behålla platsen högst en månad.

Om någon av föräldrarna har semester ska barnet vara ledigt från förskolan under den tiden.

Senast uppdaterad: 2022-01-13
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »