Lilla Edets kommun - startsida
Glad pojke

Förskola och barnomsorg

Barnomsorg är ett samlingsnamn för förskola, familjedaghem och skolbarnomsorg.

Lilla Edets kommun erbjuder barnomsorg i Lilla Edets tätort, Göta, Lödöse, Nygård, Västerlanda, Ström och i Hjärtum. På dessa ställen finns förskolor. Skolbarnomsorgen är integrerad i respektive skola.

Anmälan till barnomsorg

Du kan ansöka om barnomsorgsplats direkt på webben. Mer information hittar du under Ansök eller säg upp plats.

Ändrade riktlinjer för allmän förskola

Riktlinjerna för allmän förskola har ändrats, utifrån ett beslut från utbildningsnämnden, från och med 2018-01-01.

Förändringen innebär att från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjuds allmän förskola under 525 timmar om året i enlighet med minimumkraven i Skollagen (2010:800) kapitel 8, 4§. Det innebär också att det är förskolechefen på respektive förskola som fattar beslut om hur de 15 timmarna per vecka läggs ut utifrån kvalité och organisation.
Sommaren 2020 kommer Klosterängens förskola och Solgatans förskola att vara öppna för er som har behov av omsorg under veckorna 28-31, då ordinarie förskoleverksamhet är stängd. Läs mer om sommarförskola.

Beräkna din taxa

Du har även möjlighet att beräkna avgiften för barnomsorgsplats på webben. Läs mer och beräkna under Avgifter och regler

Barnomsorg på webben

När ditt barn är placerat i barnomsorgen kan du sköta många av dina ärenden elektroniskt genom att skaffa dig ett login med lösenord. Information och login finns under Mina barnomsorgssidor.

Information om barnomsorg

Allmän information om barnomsorg finns hos kommunens medborgarservice i kommunhuset. Du kan också ta kontakt med verksamhetssekreterare Linda Svanberg, telefon: 0520-65 99 10.

Fristående förskolor

Nya Skolan har förskola i centrala Lilla Edet. Ströms Slott har förskoleverksamhet på Ström och driver även familjedaghem (dagbarnvårdare). Naturmonterssori Väst har förskola i Lödöse. Nya Skolan, Ströms Slott och Naturmontessori Väst har egen barnomsorgskö och anmälan görs direkt till dem. Ekolek AB driver familjedaghem. Webblänkar finner du till höger.

Barnomsorg i annan kommun

Det går även att söka barnomsorg i annan kommun. Anmälan görs direkt till den kommun där plats önskas och det innebär att man står i den kommunens barnomsorgskö.

Blanketter

Blanketter som gäller barnomsorgen hittar du i högerspalten. Blanketterna är i pdf-format. De finns även att hämta i kommunens medborgarservice.

Begränsat öppethållande  

Barnomsorgen i Lilla Edets kommun har begränsat öppethållande under sommar- och jullov samt kläm- och studiedagar.

För dig som inte kan ordna omsorg på annat sätt dessa dagar erbjuds alternativ placering i ett begränsat antal förskolor och fritidshem.
Se datum för begränsat öppethållande.
Senast uppdaterad: 2020-08-20
Sidansvarig: Julia Domby
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »