Lilla Edets kommun - startsida

Specialpedagog

Specialpedagogen arbetar med skolans pedagogiska utveckling och är en strategisk resurs till rektorer samt stödjer pedagoger och arbetslag. Detta för att skolans verksamhet ska kunna erbjuda så goda lärmiljöer som möjligt samt ge stöd och hjälp åt de elever som är i behov av särskilt stöd.

Specialpedagoger deltar och bistår också pedagogerna vid upprättande av pedagogiska kartläggningar, handlingsplaner och åtgärdsprogram. Specialpedagogen deltar även i arbetet med övergripande utvecklings- och värdegrundsarbete, likabehandlingsplan, pedagogisk dokumentation och övergång från förskola till förskoleklass. Specialpedagogen ingår också i förskolans och grundskolans elevhälsa.

Senast uppdaterad: 2020-11-02
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »