Lilla Edets kommun - startsida

Återkoppling som för lärandet framåt

När läraren tydliggör målen och kunskapskraven för eleverna och ger dem möjlighet att visa sitt kunnande bör läraren ge återkoppling på hur det går och inte minst hur eleverna kan arbeta vidare för att nå dit de vill.

Återkoppling är som mest effektiv för lärandet om den är så konkret som möjligt och utgår från elevens arbete, under processens gång. Grundprincipen är att återkoppling som gynnar lärandet sker medan lärandet pågår.

För att återkopplingen ska föra lärandet framåt behöver den innehålla relevant information och tips på strategier som talar om hur eleven kan komma vidare.

Återkopplingen bör besvara frågorna:

 • Var i förhållandet till målet befinner sig eleven?
 • Vad skulle kunna vara nästa steg i lärandet?
 • Hur kan eleven ta sig dit?
Här är en film om kamratrespons som passar er i år 1-3 som arbetar med kamratbedömning, ni kan välja att se den här filmen istället för bristfokusering.
Lärarna i Lilla Edet arbetar med återkoppling som ska föra lärandet framåt. Återkopplingen är lika viktig för läraren som för eleverna. Vi strävar efter att återkoppling ska ske medan lärande pågår.

Tre frågor är vägledande när det gäller återkoppling:

 • Vart är jag på väg?
 • Hur går det för mig?
 • Vad är nästa steg?

Exempel på hur man kan arbeta med återkoppling:

 • Eleverna får rätta fiktiva elevtexter eller matematikuppgifter med vanligt förekommande fel.
 • Eleverna får feedback av läraren under processens gång för att föra lärandet framåt.

Förslag på aktiviteter

 • Exit tickets med till exempel Padlet, en digital anslagstavla för samarbete.
 • Mentimeter - en webbaserad tjänst för att ställa snabba frågor och där man ser resultatet i realtid.
 • Showbie - gör en uppgift i vilken app du vill och dela den sedan till eleverna. De löser den och skickar tillbaka den till läraren. Du får en bild av hur arbetet i gruppen fungerar och kommenterar elevernas arbete antingen genom att skriva eller prata in röstmeddelanden.
 • Lollysticks/No hands up
Senast uppdaterad: 2015-09-01
Sidansvarig: Julia Domby
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »