Lilla Edets kommun - startsida

Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess

Lärarna i Lilla Edet arbetar med att göra eleverna delaktiga i lärprocessen genom att tillsammans med dem synliggöra deras förmågor och kunskapskvalitéer. Elevens förmåga att ta ansvar för och styra det egna lärandet stärks genom att eleven ges möjlighet till självbedömning.

Exempel på hur man kan aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess:

  • Eleven väljer sitt redovisningssätt.
  • Självskattning, genom exempelvis en matris.
  • Eleven håller i sitt eget utvecklingssamtal.
  • I UNIKUM dokumenteras lärprocessen och gör mål, kunskapskrav och planeringar tydliga och lätta att ta del av.
Senast uppdaterad: 2015-09-01
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Julia Domby


Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »