Om studie- och yrkesvägledning

Skolan har som mål att ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola/ utbildning:

Så här når du studie- och yrkesvägledningen under sommaren 2024:

Vecka 26 - Teres 0767-726923 alt. Anki 0705-389995
Vecka 27 - Teres 0767-726923 alt. Anki 0705-389995
Vecka 28 - Teres 0767-726923
Vecka 29 - Anki kan nås på mailen ann-katrin.johannsson@lillaedet.se
Vecka 30 – Anki kan nås på mailen ann-katrin.johannsson@lillaedet.se
Vecka 31- Anki kan nås på mailen ann-katrin.johannsson@lillaedet.se
Vecka 32 - Anki 0705-389995

  • kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning
  • ska kunna granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden
  • har en inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv och får kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och andra länder.

I Skolverkets Allmänna råd med kommentarer om studie- och yrkesvägledning "Arbete med studie och yrkesvägledning 2013" står att:

  • Eleven ska i undervisningen få möjlighet att utveckla kunskaper om utbildningsvägar och arbetsliv och få egna upplevelser av hur arbetslivet fungerar.
  • Elevens studie- och yrkesvägledning ska alltid baseras på en balans mellan personliga intressen, förutsättningar, saklig information om arbetslivets kvalifikationskrav och om hur arbetsmarknaden ser ut inom olika yrkesområden.
  • Genom information, undervisning och vägledning kan skolan arbeta med att vidga elevens perspektiv för att kunna upptäcka andra yrkesområden än dem som de genom sin bakgrund redan känner till.
  • Redan under de första skolåren i den obligatoriska skolan kan kontakter med arbetslivet etableras så att de yngsta elevernas nyfikenhet om arbete och yrken tas tillvara i undervisningen. Skolan utgör också i sig själv en stor och viktig arbetsplats som utnyttjas.
  • Det är viktigt att den individuella utvecklingsplanen används som redskap vid vägledning i den obligatoriska skolan och den individuella studieplanen för studier inom den frivilliga skolan.

Grundskola och grundsärskola åk F-9

Här arbetar en studie- och yrkesvägledare med att stötta och erbjuda vägledning inom skola-arbetsliv.

Gymnasium

Inför gymnasiet får alla elever i åk 9 träffa gymnasieansvarig inför sitt gymnasieval.

När det gäller de elever som läser på gymnasiet är det i första hand studie- och yrkesvägledaren på respektive skola som svarar på frågor kring studier.

Vid ett eventuellt avhopp från skolan eller byte av skola, kontakta även gymnasieansvarig för samtal.

Vuxenutbildning och SFI

Vuxenutbildningen vänder sig till dig som behöver komplettera din utbildning på grundskole- och gymnasienivå. Att studera på vuxenutbildningen kostar ingenting.

Svenska för invandrare (SFI) är en grundläggande utbildning i svenska för dig som inte har svenska som modersmål. Studierna är inriktade på att du praktiskt ska kunna använda språket muntligt och skriftligt.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?