Lilla Edets kommun - startsida

Bidrag, stöd och stipendier

Lilla Edets kommun ger bidrag och stöd till föreningar. Det har också instiftats ett ungdomspris som delas ut årligen.
 
Följande bidrag finns att söka:

 • Lokalbidrag
 • Startbidrag
 • Särskilt bidrag
 • Utbildningsbidrag  
 • Verksamhetsbidrag
 • Aktivitets- och arrangemangsbidrag
 • Föreningsbidrag för lönebidragsanställda - Läs mer om bidraget härPDF.
 
För att vara bidragsberättigad ska föreningen uppfylla följande krav:
 • bedriva ideell verksamhet
 • vara organiserad
 • ha en demokratiskt vald styrelse och antagna stadgar
 • vara registrerad hos kommunen
 • intyga medlemskap i riksorganisation
 • redovisa minst tio medlemmar i åldern 6-20 år
 • ha två på årsmötet valda revisorer  

Bidragsansökan

Du kan enkelt hantera och ansöka om bidrag i vårt digitala boknings- och bidragssystem, e-serve.


Här söker du bidrag via e-serve »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Har ni som förening inte tagit del av utbildningen kring e-serve, finns en lathund kring föreningsprocessenPDF som stöd. Behöver du ytterligare hjälp är du välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter till höger.

Ungdomspris

För att uppmuntra och belöna ungdomar som har presterat meriterande idrottsresultat eller på annat sätt hedrat sin förening och gjort något positivt för kommunen har kultur- och fritidsnämnden instiftat ett ungdomspris.

Mer om ungdomspriset och nomineringar.
Senast uppdaterad: 2021-03-03
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »