Lilla Edets kommun - startsida

Riktlinjer för evenemangskalendern

Evenemang som uppfyller nedanstående kriterier tas med i mån av plats. Vi bedömer evenemangets grad av allmänintresse och kan neka publicering.

Vi publicerar inte material som är sexistiskt, rasistiskt, oetiskt eller på annat sätt kan anses vara stötande. De bilder och texter som arrangören tillhandahåller får inte strida mot någon annans upphovsrätt.

Evenemang som publiceras i kalendern ska uppfylla följande kriterier


Evenemanget ska ha lokal anknytning eller bedömas vara av värde för kommuninvånarna ur allmänbildande och/eller kulturell, idrottslig, hälsofrämjande eller bred underhållande/nöjes synpunkt.

Evenemanget ska vara ett publikt arrangemang, alltså öppet för allmänheten, med eller utan inträdeskostnad.

Bedömningsexempel

Exempel 1
Publiceras inte: En förening ska anordna ett årsmöte.
Publiceras: Om däremot föreningen i samband med årsmötet ska anordna en konsert eller ett föredrag som är öppet för allmänheten publiceras detta som ett enskilt evenemang.

Exempel 2
Publiceras inte: Ett religiöst samfund har ordinarie sammankomst.
Publiceras: Om däremot kyrkan anordnar en musikkonsert utöver ordinarie verksamhet publiceras det arrangemanget.

Exempel 3
Publiceras inte: En partipolitisk sammankomst.
Publiceras: Om däremot partier från både majoritet och opposition är representerade i ett samtal eller debatt så publiceras arrangemanget.

Exempel 4
Publiceras inte: En restaurang vill göra reklam för sin ordinarie restaurangverksamhet (t ex mat och dryck) utan underhållningsinslag.
Publiceras: Om restaurangen däremot anordnar till exempel musikkväll eller annan underhållning som är något extra utöver ordinarie verksamhet får själva evenemanget annonseras.

Exempel 5
Publiceras inte: Enskild näringsidkare har bokat till exempel torgyta för att sälja/marknadsföra varor.
Publiceras: Marknad/festival med många olika aktörer och näringsidkare på till exempel torgyta eller i mässlokal.

Exempel 6
Publiceras inte: internmatch mellan två lag i en idrottsförening eller matcher mot andra lag som bedöms ha ett mindre allmänintresse.
Publiceras: Föreningars/klubbars A-lag eller motsvarande spelar match som bedöms ha allmänt intresse

Senast uppdaterad: 2016-08-31
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »