Lilla Edets kommun - startsida

Lär dig mer om solel - välkommen på Solsafari

Vill du lära dig mer om solel? Följ med på solsafari 25 september och ta del av erfarenheter från andra som installerat solel.

Besök fastigheter som installerat solel

Vid det här tillfället kommer du att få möjlighet att besöka privatpersoner som installerat solelanläggningar.

 

Frågor och anmälan

Vill du anmäla dig till 25 september eller har du frågor kring solel? Vänd dig till energi- och klimatrådgivare: petter.bergman@stenungsund.se alt. tel. 0303 - 73 27 54.

Gemensam energirådgivning med kontor i Stenungsund

Kommunerna Stenungsund, Tjörn, Orust och Lilla Edet har gemensam kommunal rådgivning med kontor i Stenungsund.

Datum: 25 september 2021
Tid: kl 10:00
Plats: Runt om hos fastighetsägare som installerat solel
Arrangör: Engergi- och klimatrådgivningen, Lilla Edets kommun
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »