Lilla Edets kommun - startsida

Föräldracafé: Må bättre fysiskt och psykiskt

Varmt välkommen till höstens föräldracaféer! Vi välkomnar dig till kvällar som kan ge dig inspiration, kunskap och större insikt om tonåringars livssituation och livsmiljö i Lilla Edets kommun.

Det är härligt att ha en tonåring som är på väg in i vuxenlivet, men det skapar också en mängd frågor för dig som lever med en tonåring.

Introduktion till ny samverkansaktivitet

Detta föräldracafé är introduktion till en spännande samverkansaktivitet som startar till våren. Där är ungdomsmottagning, rehab, skola och ungdomscoach involverade för att skapa träffar för ungdomar där fokus är att må bättre fysiskt och psykiskt. Samarbetet heter ”MÅ BÄTTRE”.


Denna träff är en möjlighet att få information och tips på vad som kommer att ske samt hur man kan stötta sin ungdom.

Kostnadsfritt

Välkommen till föräldracafé-träffarna, det är kostnadsfritt!


Tid är kl. 18-19.30.


30 september: Vilka jobbar runt min ungdom?
11 november: Må bättre fysiskt och psykiskt
2 december: Droger

Datum: 11 november 2021
Tid: kl 18:00
Plats: Fritidsgården Kosmos, Fuxernavägen 7, Lilla Edet
Arrangör: Lilla Edets kommun, Socialtjänsten, Fuxernaskolan, Ungdomsmottagningen, Ungdomsteamet, Nya skolan och Polisen
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »