Lilla Edets kommun - startsida

Digital föreläsning: psykisk livräddning

Om någon drabbas av hjärtstopp finns hjärt- och lungräddning, men hur gör vi för att hjälpa när någon mår psykiskt dåligt? Lilla Edets kommun bjuder tillsammans med Suicidprevention i Väst (SPIV) in till en digital föreläsning om suicidprevention.

Föreläsningen är kostnadsfri och riktar sig till dig som vill veta mer om hur du kan vara ett medmänskligt stöd till någon som inte mår bra och har tappat livsviljan.


Syftet med föreläsningen är att skapa en större trygghet kring ämnet självmord. Hur kan vi som medmänniskor prata om det som känns svårt och tungt? När är det akut läge och hur kan vi hjälpa till?

Under föreläsningen går vi igenom:

- Aktuell och grundläggande kunskap inom suicidprevention
- Vad suicidalitet kan vara och vilka orsaker som kan finnas
- Hur kan en fråga om självmordstankar formuleras och hur
tar jag hand om svaret jag får?
- Strategier för att kunna trygga, trösta och återupprätta sig
själv och andra
- Var finns stöd och hjälp att få?

Anmälan

Anmäl dig till folkhälsoutvecklare Sofia Enström, Lilla Edets kommun, via tel 0520-65 95 11 alt. via e-post sofia.enstrom@lillaedet.se 

Datum: 30 november 2021
Tid: kl 18:00
Plats: Digitalt via Zoom
Arrangör: Suicidprevention i Väst (SPIV) och Lilla Edets kommmun
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »