Lilla Edets kommun - startsida

Boken kommer

Med anledning av restriktionerna beroende på coronaviruset utökar vi tjänsten Boken kommer  för dig som inte kan ta dig till biblioetket.

Bibliotekets tjänst "Boken Kommer" är till för dig som bor i Lilla Edets kommun och som på grund av funktionsvariation, rörelsehinder, långvarig sjukdom eller annan likanande orsak har svårt att själv besöka biblioteket.

Då kommer böckerna hem till dig istället.

Böckerna körs ut var fjärde vecka med uppehåll över sommaren. Bibliotekarien plockar ut böcker till dig utifrån dina intressen och önskemål. Du bestämmer själv hur många böcker du vill låna och du kan behålla böckerna tills du läst klart dem, utan övertidsavgift.


Du kan låna

  • Romaner
  • Faktaböcker
  • Böcker med stor stil
  • Böcker med lättläst text
  • Ljudböcker inlästa på mp3 eller CD
  • Talböcker*


*Talböcker är böcker inlästa i så kallat DAISY-format och lånas ut till dig som har en läsnedsättning. Läs mer om DAISY här Läsa på flera sättöppnas i nytt fönster


Tjänsten är kostnadsfri.

Kontakta bibliotekarie Carina Magnusson för mer information.

Telefon 0520-65 96 97

Mail: carina.magnusson@lillaedet.se


Senast uppdaterad: 2020-10-30
Sidansvarig: Carina Magnusson
Banner - klicka här för att låna om, sök och reservera böcker
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »