Museer och hembygdsgårdar

Lilla Edets kommun har en lång och spännande historia och det finns flera museer och hembygdsgårdar som är värda ett besök.

Lödöse museum

Lödöse museum ett arkeologiskt museum. Det första muséet öppnade 1965. Sedan 1994 finns Lödösehus i sina nuvarande lokaler. Lödöse var på 1100-talet en av landets främsta städer och läget vid Göta älv gjorde Lödöse till en viktig hamnstad för Sverige. Arkeologiska fynd i stora mängder har grävts fram genom djupa kulturlager. Fynden visar bland annat på att handeln med Europa var betydande. Stadsbilden, då med övervägande små trähus, dominerades en gång i tiden av borgen, dominikanerkloster och kyrkor.Museet erbjuder utställningar, arrangemang och aktiviteter för att väcka intresse och öka kunskapen om arkeologi och medeltid i första hand. Utställningar om yngre kulturhistoria och samtid är också ett viktigt inslag i verksamheten. Här finns något för besökare i alla åldrar.Museet är handikappanpassat och erbjuder visningar, butik, café och konferenslokal. I samma byggnad som museet ligger också Lödöse bibliotek, vilket skapar en unik mix av museum och bibliotek.

Tösslandagården

Tösslanda skattegård har under flera århundraden varit bostad åt nämndemän, häradsdomare, riksdagsmän och andra högställda personer. Gården står kvar i sitt ursprungliga skick och förvaltas i dag av stiftelsen Tösslandagården. Namnet Tösslanda nämns första gången år 1372 som "Thorslanda". Tösslanda skattegård upptogs 1550 som skattehemman och som en av tre gårdar i Tösslanda by. Nuvarande bostadshus byggdes omkring 1780 och blev tillbyggt omkring 1840. Ladugården byggdes 1845. För visning kontakta Ann-Britt Johansson, telefon 0760-17 24 32.

Bohusstugan och Sockenmagasinet

Bohustugan och Sockenmagasinet ligger vid Västerlanda kyrka. Timmerstugan är i dag ett litet hembygdsmuseum med föremål från stenåldersredskap till sentida bruksföremål. Sockenmagasinet användes fram till 1914 för att förvara spannmål i.

Hjärtums Hembygdsmuseum

I Hjärtums församlingshem finns ett unikt hembygdsmuseum inrymt. I dag finns det hela 6 000 föremål från trakten samlade här. Här finner du så vitt skilda saker som kanonkulor från Svensk-Danska krigen till en valkota från 500-talet. Följ skyltarna till Hjärtums kyrka, till höger om kyrkan ligger det röda församlingshemmet. För visning ring Carl-Axel Carlstein, telefon 0520-65 50 64 eller Ingela Andersson, telefon 0520-65 54 54.

Askerödgården

Askerödgården är en mycket vacker 1700-talsgård. Här finns gamla bruksföremål samlade. Gården består av tre byggnader: bonningshuset, ladugården där det även finns fikabord, "dansutrymme" och antika redskap. Den tredje byggnaden är verkstaden där det finns diverse verktyg och uppfinningar. Platsen är mycket vacker, därför är det lämpligt att ta med sig en härlig fikakorg. Askerödgården ägs av Hjärtums Hembygdsförening, men verksamheten drivs av Askerödgårdens byalag ideell förening. För visning ring Jeanette Öberg telefon, 070-273 55 72.

Fridhemsstugan

Fridhemsstugan är en av två kvarvarande arbetarbostäder efter branden 1888, som ödelade stora delar av Lilla Edet. Fridhemsstugan renoverades och inventarier skänktes av kommuninvånarna. Förutom fina bostadsrum finns här en skomakarverkstad där redskap och verktyg är utställda. För visning ring Ann-Britt Johansson, telefon 076-017 24 32.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?