Kyrkor

I kommunen finns flera intressanta kyrkor som är värda ett besök. Två av dem byggdes redan på 1200-talet.

Fuxerna kyrka

Nuvarande Fuxerna kyrka i Lilla Edet uppfördes år 1769. På samma plats har tidigare funnits ett flertal kyrkor byggda i trä. På kyrkogården finns det Ollonbergska gravkoret bevarat och används idag till bisittningsrum. Under golvet i gravkoret finns en gravkällare med flera kistor innehållande stoften av släkten Ollonberg.

Åsbräcka kyrka

Åsbräcka kyrka har haft flera föregångare. 1715 byggdes den nya upp runt grunden av en äldre kyrka. Efter flera restaureringar fick den sitt nuvarande utseende, efter ritningar av C Wallström, Lödöse. Takmålningarna utfördes 1716 av Carl Gustaf Sandberg och anses av kännare vara ett av Västsveriges vackraste kyrktak. Byggnaden väster om kyrkan har varit kyrkstall är bevarad och används nu som redskapsbod och personalutrymme för kyrkvaktmästare.

Hjärtums kyrka

Hjärtums kyrka är mycket gammal. Den invigdes troligen redan på 1200-talet och ersatte då en gammal träkyrka från 1000-talet. Under åren har Hjärtums kyrka byggts till och reparerats, men den ursprungliga byggnadsstilen var i stort sett bevarad ända fram till reparationen år 1900. Då byggdes bland annat tornet till kyrkan och den gamla klockstapeln försvann. Även många av föremålen inuti kyrkan försvann, men en medeltida dopfunt av sten från Kinnekulle finns bevarad ännu.

Västerlanda kyrka

Västerlanda kyrka byggdes även den under 1200-talet. Från denna tid kan man se de medeltida långväggarna från koret till läktaren, samt kyrkans dopfunt. På 1700-talet förlängdes kyrkans långväggar. Kyrkan var patronatskyrka fram till år 1913 och patronen skulle tillse att nödvändigt underhåll av kyrkan gjordes. Han hade sin egen kyrkbänk i korets nordända. Kyrktaket målades av Christian Schönfeldt - den yttersta domen och åtta andra bibliska berättelser. Detta tog 20 år innan det blev färdigmålat till en kostnad av 120 daler silvermynt. Vid inventeringen år 1830 så finns inte dessa målningar kvar längre, det enda som återstår är en målad träplanka på kyrkvinden.

År 1896 byggdes ett nytt kyrktorn. Dess nuvarande utseende fick kyrkan vid restaureringen år 1954, med vitkalkade väggar och avdelat kor som ger plats åt en sakristia bakom altaret.

Lödöse kyrka - Sankt Peders kyrka

Sankt Peders kyrka, i Lödöse tillhör S:t Peders församling. Kyrkan kallas även Lödöse (gamla) kyrka. När den stod klar 1846 ersatte den S:t Peders 1700-talskyrka och Tunge församlings medeltida kyrka. I vapenhuset finns flera gravstenar bevarade från medeltida Lödöses kyrkor. Dopfunten från 1200-talet är huggen av den så kallade Lödösemästaren, men är hämtad från Skepplanda kyrka.

Tunge kyrka

Tunge kyrka byggdes redan under medeltiden men fick sitt nuvarande utseende vid en ombyggnad omkring år 1700. Mellan åren1853 och 1900 användes kyrkan som skola, men lades därefter öde. Efter restaurering återinvigdes kyrkan år 1924 som församlingskyrka. Kyrkan saknar torn och har en fristående klockstapel. Strax väster om kyrkan finns två minnesstenar med namn över de församlingsbor som omkom på haven under andra världskriget. Tunge kyrka ingår i Sankt Peders församling.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?