Kulturmiljonen

Har du och din organisation idéer om ett kulturprojekt som kan beröra och få positiva effekter för invånare i flera kommuner i Göteborgsregionen? Föreningar, organisationer och myndigheter kan ansöka om bidrag från Kulturmiljonen.

Kulturmiljonen är ett stöd från Västra Götalandsregionen genom Kultur- och fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen. Det går att söka bidrag från Kulturmiljonen för att starta och driva spännande och nyskapande projekt eller insatser. Det kan handla om exempelvis kulturturism, evenemang och festivaler över kommungränser eller nya kulturella/konstnärliga produkter och tjänster. Föreningar, organisationer och myndigheter kan ansöka om Kulturmiljonen. Man kan inte ansöka som privatperson.

Bidrag kan beviljas till max hälften av kostnaderna för projektet, resten måste ni stå för själva. Det behöver inte innebära kontanta medel, utan kan handla om eget arbete, lokaler med mera.

Samarbeten mellan olika aktörer uppmuntras, till exempel mellan kommuner, föreningar och näringsliv, och det är särskilt intressant om projektet är nyskapande och arbetar med nya metoder och arbetsformer som kan stimulera och utveckla kulturen.

Områden som prioriteras 2020-2023 är:

Kulturskola och ungas eget skapande

  • Barnkonventionen i teori och praktik
  • Yttrandefrihet och ökat deltagande i det kulturella och konstnärliga livet
  • Interkommunal samverkan mellan kulturskolor

Gestaltad livsmiljö och offentlig konst

  • Samtida offentlig konst
  • Tvärsektoriella och interkommunala projekt och samarbeten

Kultur och hälsa

  • Tvärsektoriella och interkommunala projekt och samarbeten som stärker kulturens roll inom hälsoarbetet
  • Tillgänglighet och jämlikhet

Bibliotek och läsfrämjande

  • Biblioteken som mötesplats
  • Interkommunal samverkan kring utvecklingsfrågor och projekt

Ansökningar behandlas två gånger om året

Ansökningar tas emot löpande under året och behandlas i mars och september. Kriterier och ansökningsblankett hittar du i högerspalten.

Funderar du på att göra en ansökan? Bolla med Göteborgsregionen!

Har du/ni en idé och tänker göra en ansökan, kontakta processledare kultur på Göteborgsregionen, för mer information och diskussion kring projektet och möjligheterna att få bidrag från Kulturmiljonen.

Processledare kultur, Göteborgsregionen (GR)
Julia Boström
Telefon: 0303-73 03 16, 0730-45 84 94
julia.bostrom@stenungsund.se


Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?