Pilgrimsleder och vandringsleder

Genom Lilla Edets kommun går flera uppmärkta vandringsleder. Att vandra längs dessa leder ger dig en chans att njuta av en mångfald av natur- och kulturupplevelser!

Pilgrimsleder

Genom kommunen går Pilgrimsleden med gamla anor. Här vandrar du i förfädernas fotspår. De olika etapperna delas in i sträckorna Göteborg-Lödöse, Lödöse-Hålanda (mot Skara) och Lödöse-Vänersborg. Landskapet du vandrar genom varierar och var och en av etapperna har sin egen personlighet.

Närheten till allmänna kommunikationer gör att man kan dela upp sträckan i lagom långa dagsetapper.

Pilgrimsleden är en länk mellan de medeltida vallfartsorterna Santiago de Compostela i Spanien och Nidaros, Trondheim i Norge. Den är godkänd som S:t Olofsled och uppmärkt med S:t Olofsmärken. Leden ingår i European Cultural Routes.

I Västerlanda finns en 11 kilometer lång pilgrimsled som går mellan St Olofs Källa, Källseröd (nära Thorskogs Slott) och till Västerlanda kyrka. Utmed leden finns ett par rastställen med bord. Det är ingen rundslinga. Denna led ingår inte i Pilgrimsleden Göta Älv, utan sköts av Västerlanda församling, Svenska Kyrkan.

Bohusleden

Genom kommunen går också tre av Bohusledens 27 etapper, från Hjärtum i norr genom Västerlanda till Svartedalen i söder. Etapperna går genom ett sjörikt och vackert skogslandskap. Längs Bohusleden finns iordningställda vindskydd och grillplatser.

Bohusleden underhålls i dagsläget inte lika mycket som tidigare och det beror på begränsade resurser. Du är välkommen att gå på lederna i befintligt skick, men ta det lugnt där ute! Du ansvarar för din egen säkerhet längs alla vandringsleder.

Andra motions- och vandringsleder

I kommunen finns även ett antal uppmärkta motions- och vandringsleder. Lederna sköts av ideella föreningar med hjälp av kommunen. Lederna varierar i längd och svårighetsgrad.

  • Vandringsleden från Hjärtum till Lille Väktor är cirka 3,5 kilometer och ansluter till vandringslederna vid Väktorsjö-området. Leden är lättvandrad, men ingen rundslinga.
  • Väktorsjöområdet och Utby i Hjärtum, leder från 2 till över 8 kilometer.
  • Ryrsjön- och Högstorpsområdet i Lilla Edet, leder mellan 3 och 7 kilometer.
  • Pingstalund och Spetalsbergen i Lödöse, leder mellan 2 och 6 kilometer.

  Växter och djur

  Utefter lederna kan du se många olika sorters växter. Tänk på att vårblommorna blåsippa och gullviva är fridlysta. På Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa mer om fridlysta arter i Västra Götalands län.

  Utveckling av vandringsturismen

  Vill du vara med och utveckla vandringsturismen i Lilla Edet? Läs gärna mer om kommunen som projektägare för LEADER-projektet Pilgrimsleden Göta älv och om vilken stöttning du som företagare kan få.

  Senast uppdaterad:

  Hjälpte innehållet på den här sidan dig?