Lilla Edets kommun - startsida

Vägarbeten

Väg 2000 Upphärad-Kroken

På uppdrag av Trafikverket genomför Svevia ett vägarbete på en 1800 meter lång sträcka av väg 2000 mellan Upphärad och Kroken.


Arbetet är planerat att starta måndag 14 februari 2022 och vägen kommer att stängas av för trafik på vardagar kl. 7.30-16.00. Det planerade arbetet kommer att pågå under cirka 2-2,5 månader varefter ett uppehåll kommer att ske innan asfaltering utförs.


Trafikverket uppmanar trafikanter att hålla sig uppdaterade på förändringar på de informationsskyltar som är uppsatta då tidsplanen eventuellt kan komma att förändras.


Enligt Trafikverket har samordning skett med skolskjuts, hemtjänst och blåljus för att säkerställa att deras respektive verksamheter ska kunna fungera. De närmast berörda markägarna har informerats vid ett möte i december 2021 och Trafikverket har informerat samtliga i området via brev.


Trafikverkets översiktskarta Pdf, 196.2 kB.


Målet med projektet

Målet med projektet är, enligt Trafikverket, att asfaltera sträckan cirka 1800 meter, höja bärigheten samt säkra sidoområdet från fasta hinder.


Dessa mål ska uppnås genom:

  • Röjning av buskar och träd i vägområdet.
  • Dialog med ledningsägare om flytt/rivning av telestolpar.
  • Bergschakt i innerkurvor för förbättrad sikt, vägbredd och säkerhet.
  • Förstärkning av vägkroppen med makadaminblandning.
  • Beläggning med asfalt.

Vid frågor

Trafikverkets kontaktcenter

0771-92 19 21

trafikverket@trafikverket.se

Senast uppdaterad: 2022-02-11
Sidansvarig: Jesper Gärder
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »