Lilla Edets kommun - startsida

Övergivna bilar

Du som äger en bil är alltid ansvarig för bilen. På enskild mark är det markägaren som är ansvarig men kommunen kan förelägga ägaren om att frakta bort bilen eller förvara den på ett säkert sätt. Om kommunen eller Trafikverket fraktar bort en bil kommer ägaren att få stå för kostnaden.

Bil på allmän plats

På allmän plats är kommunen ansvarig för renhållningen. Om en bil står på sådan mark kan kommunen välja att frakta bort bilen om den till exempel utgör en miljörisk. Innan bilen fraktas bort måste bilägaren få möjlighet att själv hämta den inom fyra dagar. Om bilen räknas som fordonsvrak (saknar värde) behöver kommunen inte vänta fyra dagar med bortforslingen. Trafikverket ansvarar för bilar längs med allmänna vägar och parkeringsfickor utanför tätort.

Bil på enskild mark

Om bilägaren inte kan informeras eller vägrar ta ansvar för bilen när den står på enskild mark är det istället markägaren som är ansvarig för att se till att bilen fraktas bort. Om markägaren har fått ett föreläggande från kommunen om att ta bort bilen men inte gör det kan det bli en åtalsanmälan. Lilla Edets kommun har ingen skyldighet att forsla bort skrotbilar som står på privat mark.

Miljöbalkens krav på förvaring

I miljöbalken ställs krav på att bilar förvaras på ett ansvarsfullt sätt då de kan räknas som farligt avfall. Ett säkert sätt kan vara att bilen står under tak och på en hårdgjord yta som hindrar eventuellt dropp/spill att förorena intilliggande miljö. Om markägaren bryter mot detta och vägrar frakta bort bilen och/eller sanera marken, kan åtal för brott mot miljöbalken väckas.

Plan- och bygglagen

Plan- och bygglagen reglerar hur tomtmark ska skötas och inrättas. Inom planlagt område har kommunen ansvar för att se till att tomtmark hålls i vårdat skick. Utifrån detta kan sen kommunen tvinga markägaren att ta bort bilen.
Senast uppdaterad: 2019-07-12
Sidansvarig: Jesper Gärder
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »