Lilla Edets kommun - startsida

Framtida torgmiljö i Lödöse och Lilla Edet

Vi ska bygga om! Vad vill du se på torgen i Lödöse och Lilla Edet? Först ut att få nytt utseende är torget i Lödöse. Det beräknas få ett nytt utseende till sommaren 2020.

Nu kan du tycka till om hur du vill att en framtida torgmiljö i Lödöse och Lilla Edet ska se ut. Dina svar används som underlag i det fortsatta arbetet med att planera torgens nya utseende.

Kom och prata med oss - passa på att påverka din närmiljö!

Kom och berätta hur du vill att torgen ska se ut. Vi bjuder på fika!

Torget, Lödöse

Tisdag 3 september kl. 12-15
Onsdag 4 september kl. 16-19

Torget, Lilla Edet

Tisdag 17 september kl. 12-15
Onsdag 25 september kl. 16-19


Hoppas vi ses där! Bara att komma - du behöver inte anmäla dig.

Du kan också lämna dina förslag i en enkät

Webbenkäten är öppen hela september månad ut.

Vad är syftet med dialogen och enkäten?

Syftet med dialogen och enkäten är att fånga in synpunkter från medborgare och andra som vistas i kommunen. Dialog gör att du som invånare får större möjlighet att påverka utvecklingen av din närmiljö. 

Hur används svaren?

Det som framkommer i enkätsvaren kommer att fungera som underlag i det fortsatta arbetet med planeringen av de nya torgmiljöerna.

De inkomna svaren och förslagen ger kommunen en tydligare bild av hur människor vill använda torgen.

När ska torgen göras om?

Först ut är torget i Lödöse. Det beräknas få ett nytt utseende till sommaren 2020. Därefter börjar kommunen se över torgutformningen i Lilla Edet. Vi vill redan nu i ett tidigt skede av planeringen samla in synpunkter.

Senast uppdaterad: 2019-08-27
Sidansvarig: Jesper Gärder
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »