Lilla Edets kommun - startsida

Torg och allmänna platser

I Lilla Edet centrum finns ett torg i nära anslutning till parkering, lekplats, affärer och offentlig verksamhet. Ett torg finns också i centrala Lödöse. För att få nyttja och driva verksamhet på allmän plats krävs tillstånd.

Allmän plats är generellt sett gator, trottoarer, torg, parker och grönområden som benämns som allmän plats i detaljplan. Tillstånd krävs för att få använda en sådan plats för uteserveringar, cirkus, tivoli, mötestält, olika musikarrangemang, torgmöten, uppställning av byggnadsställningar, containrar, försäljningsstånd med mera.
Senast uppdaterad: 2020-08-20
Sidansvarig: Jesper Gärder
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »