Lilla Edets kommun - startsida

Naturvårdsplan

I Lilla Edets kommun finns många vackra naturområden. Flera är skyddade som naturreservat och det finns även många biotopskyddsområden i våra skogar.

Förutom naturreservaten finns fler skyddsvärda områden och det är även viktigt att komma ihåg alla småbiotoper som ofta står helt utan skydd. Småbiotoper är mindre områden som skiljer sig från det större omgivande naturområdet, exempel en damm eller åkerholme. Dessa är viktiga och behöver skyddas av markägare samt tas hänsyn till när ett område exploateras.

 

Inventering av naturvärden har gjorts och sammanställts i en naturvårdsplan. I naturvårdsplanen finns en beskrivning av vilka områden och naturtyper som bör skyddas och en plan för hur prioritering skall ske mellan naturvårdsintressen och exploateringsintressen. 

Invasiva arter

Invasiva främmande arter är växter, djur, svampar och mikroorganismer som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö och som där sprider sig snabbt och orsakar skador på naturen. Det kan vara växter som tränger ut andra växter eller är giftiga, djur som äter upp eller konkurrerar ut andra djurarter eller djur som sprider sjukdomar. Via länken i högermariginalen finns information från Naturvårdsverket om vad du kan tänka på för att förhindra spridningen av dessa arter från din trädgård. 

Senast uppdaterad: 2019-04-02
Sidansvarig: Anna Stenlöf
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »