Lilla Edets kommun - startsida

Städning av gator och trottoarer

Gator och trottoarer sopas med maskin varje vår efter att snö och is tinat bort. Underhållet sköts av entreprenörer upphandlade av kommunen.

De centrala delarna av Lilla Edet sopas ytterligare ett par gånger under vår och höst. Gatorna i bostadsområdena sopas 1 gång per år. Under april/maj ska alla gator och gång- och cykelbanor vara klara.
 
För att underlätta städarbetet och göra det lättare för sopmaskinen att komma fram är det viktigt att du beskär dina träd och häckar så att de inte hänger ut över kör- och gångbanor.

Senast uppdaterad: 2017-01-03
Sidansvarig: Jesper Gärder
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »