Lilla Edets kommun - startsida
Dator med nätverkskabel

Bredband och IT

Den digitala utvecklingen sker snabbt och allt fler tjänster digitaliseras, till exempel välfärdstjänster, statlig service och företagstjänster.

Fler kommer att distansarbeta och att driva företag på landsbygden och få tillgång till kommersiell och offentlig service förutsätter pålitligt bredband. Samtidigt släcks kopparnätet ned på allt fler platser i kommunen. Tillgången till robust digital infrastruktur är avgörande för digital kommunikation och fortsatt utveckling.


Idag har tätbebyggda områden i Lilla Edets kommun tillgång till bredband genom privata aktörer och fiberföreningar. Just nu pågår en fiberutbyggnad på mindre orter i kommunen.


Lilla Edets kommun samverkar på olika sätt för att fortsatt påverka bredbandsutbyggnaden, bland annat genom kommunikationsinsatser, samverkan med lokala fiberföreningar och privata aktörer, nyttja samförläggningsmöjligheter, statligt och regionalt stöd men också genom att förlägga tomrör.


Se vanliga frågor och svar om fiber.

Senast uppdaterad: 2021-12-08
Sidansvarig: Jesper Gärder
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »