Lilla Edets kommun - startsida

Sevesodirektivet

EU:s Sevesodirektiv har till syfte att åtgärder vidtas för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår och att begränsa följderna av dem för människor och miljö. I Lilla Edets kommun finns två Sevesoanläggningar som hanterar kemikalier i sådan omfattning att det berörs av Sevesodirektivet.  

Företag

Essity AB
Edet bruk, Emil Hägers väg
463 81 Lilla Edet 

Skanska asfalt och betong AB

Mer information om Sevesodirektivet och de anläggningar det gäller finns på Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 

Larm vid olycka - Viktigt meddelande till allmänheten

Vid en olyckshändelse larmas allmänheten genom VMA-larm - Viktigt Meddelande Till allmänheten. Signalen ljuder i 7 sekunder, följt av 14 sekunders tystnad, 7 sekunders signal och så vidare under minst 2 minuter. Tyfonerna är placerade på Edsgatan, Fuxernaskolan, Strömsskolan och vid Göta bruks område.När du hör signalen ska du:
  • gå inomhus
  • stänga dörrar, fönster och ventilation
  • lyssna på radion för information 
Senast uppdaterad: 2018-10-31
Sidansvarig: Jesper Gärder
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »