Lilla Edets kommun - startsida

Trygghetsronder

Trygghetsrond är en metod för att skapa en bättre närmiljö. Under trygghetsronden inventeras ett område systematiskt ur trygghetssynpunkt.

Alla invånare som vill i Lilla Edets kommun ska ges tillfälle att komma till tals under en trygghetsrond. Företrädare för olika myndigheter/verksamheter/sektorer deltar i inventeringen och kan sedan agera utifrån sitt ansvar.


Trygghetsronder genomfördes i oktober 2021 i centrala Lilla Edet och Lödöse och protokollen därifrån kan du läsa nedan. Där kan du se vad som togs upp, vilka åtgärder som planeras för att komma till rätta med problemet och se vem som är ansvarig för respektive åtgärd.


Uppföljning av trygghetsronden genomförs ungefär 6 månader efter första tillfället för att se om det som tidigare uppmärksammats har åtgärdats, vad som kvarstår att göra och om det dykt upp något nytt att uppmärksamma.

Protokoll från trygghetsronder

Protokoll trygghetsrond centrala Lilla Edet 21 oktober 2021 Pdf, 124.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll trygghetsrond Lödöse 28 oktober 2021 Pdf, 113.8 kB, öppnas i nytt fönster.

En del av Medborgarlöftet

Trygghetsronderna är en del av Medborgarlöftet 2021.

Har du frågor om trygghetsronderna?

Kontakta säkerhetssamordnare Edin Grgic, edin.grgic@lillaedet.se, 0520-65 97 56.

Kommunens och polisens logotype
Senast uppdaterad: 2022-01-25
Sidansvarig: Julia Domby
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »