Lilla Edets kommun - startsida

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) ansvarar för kvalitet och säkerhet inom den kommunala hälso- och sjukvården som bedrivs i särskilda boenden, daglig verksamhet, hemsjukvård och rehabilitering.

MAS och MAR har ansvar för att:

  • ge råd och stöd i hälso- och sjukvårdsfrågor.
  • utifrån de föreskrifter som finns utfärda instruktioner, riktlinjer, rutiner och anvisningar som sedan sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster följer i sitt arbete.
  • vård och behandling som planeras sker i samråd med dig som patient och i vissa fall med dina anhöriga.
  • kvalitetssystem kontinuerligt underhålls och utvecklas samt att personalen är väl informerad om dessa.
  • anmäla till socialstyrelsen om du som patient i samband med vård och behandling utsatts för allvarlig skada eller risk för skada ( Lex Maria ).
  • kontinuerligt informera och redovisa för socialnämnden och övriga verksamhetsansvariga om resultaten från kvalitetssäkringar och andra utvärderingar.
Senast uppdaterad: 2021-06-30
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »