Lilla Edets kommun - startsida

Medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) ansvarar för kvalitet och säkerhet inom den kommunala hälso- och sjukvården som bedrivs i särskilda boenden, daglig verksamhet, hemsjukvård och rehabilitering.

MAS och MAR har ansvar för att:
  • ge råd och stöd i hälso- och sjukvårdsfrågor.
  • utifrån de föreskrifter som finns utfärda instruktioner, riktlinjer, rutiner och anvisningar som sedan sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster följer i sitt arbete.
  • vård och behandling som planeras sker i samråd med dig som patient och i vissa fall med dina anhöriga.
  • kvalitetssystem kontinuerligt underhålls och utvecklas samt att personalen är väl informerad om dessa.
  • anmäla till socialstyrelsen om du som patient i samband med vård och behandling utsatts för allvarlig skada eller risk för skada ( Lex Maria ).
  • kontinuerligt informera och redovisa för socialnämnden och övriga verksamhetsansvariga om resultaten från kvalitetssäkringar och andra utvärderingar.
Senast uppdaterad: 2021-01-07
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Erica Suraiya


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »