Lilla Edets kommun - startsida

Sjukresor

Du kan få ersättning för de resor som du gör till och från exempelvis vårdcentral eller sjukhus på grund av sjukdom eller förlossning. Dessa resor är så kallade sjukresor.

När du reser inom Västra Götalandsregionen och Halland får du ersättning för en del av dina resekostnader. Den del du får betala själv kallas för egenavgift. Alla sjukresor grundar sig på en medicinsk bedömning och det är din vårdgivare som beslutar om du är berättigad till sjukresa.

Läs mer www.1177.se - Sjukresor i Västra Götaland Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 2021-03-16
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »