Lilla Edets kommun - startsida

Riksfärdtjänst

Om du på grund av stor och varaktig funktionsnedsättning inte kan resa på egen hand med allmänna kommunikationer kan du ha rätt till riksfärdtjänst.

Riksfärdtjänst gäller resor från en kommun till en annan inom Sverige.

Vem kan ansöka om riksfärdtjänst?

  • Du som har ett stort funktionshinder, som är bestående i minst ett år.
  • Du som inte klarar av att resa ensam med allmänna kommunikationsmedel trots den hjälp som normalt ges av trafikföretagens personal.

Ansökan


Ansökan ska göras minst fyra veckor före resetillfället. Varje resenär betalar en egenavgift.
Senast uppdaterad: 2019-12-13
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »