Lilla Edets kommun - startsida

Färdtjänst

Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken. Du kan få färdtjänst om du, på grund av en funktionsnedsättning, inte klarar av att använda allmänna kommunikationer eller förflytta dig på egen hand.

Vem kan ansöka?

För att ansöka om att få färdtjänst eller riksfärdtjänst i Lilla Edets kommun måste du vara folkbokförd i Lilla Edets kommun, ha funktionshinder som gör att du inte kan resa med kollektivtrafiken på egen hand och ha stora svårigheter att förflytta dig på egen hand. Funktionsnedsättningen ska vara oförändrad i minst tre-fyra månader.

Så ansöker du

Kontakta kommunens färdtjänsthandläggare och lämna in en skriftlig ansökan. Handläggaren gör sedan ett hembesök för att kunna göra en korrekt bedömning av din ansökan.

Egenavgift

För beräkning av egenavgift tillämpas kollektivtrafikens baspris + 50 %. Egenavgift för beviljande av resor i annan kommun är 40% av taxameterbeloppet.

Barn

Färdtjänstberättigade barn betalar ingen egenavgift fram till 1 juli det året den färdtjänstberättigade fyller sex år. Färdtjänstberättigad ungdom betalar halv egenavgift från 1 juli det året denne fyller sex år till och med 30 juni det året då den färdtjänstberättigade fyller 16 år.

Priser

Vid förändring av baspriset förändras avgifter för färdtjänst på motsvarande sätt. Förändringen sker från och med det datum som förändringen gäller i den allmänna kollektivtrafiken.
Senast uppdaterad: 2020-01-02
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »