Lilla Edets kommun - startsida

Flyktingsituationen

Antalet asylsökande som dagligen kommer till Sverige ligger på historiskt höga nivåer. Lilla Edets kommun följer läget och deltar aktivt i dialoger med andra myndigheter i och med den uppkomna akuta situationen. Ansvaret för den kommungemensamma samordningen i Lilla Edets kommun har efter beslut lagts under kommunstyrelsen.

Vad gör vi internt i kommunen?


7 oktober tog kommunstyrelsen beslut att ansvaret för den kommungemensamma övergripande samordningen av flyktingsituationen läggs under kommunstyrelsen. Styrgrupp för dess frågor är kommunens högsta ledningsgrupp på tjänstemannanivå. Den består av kommunchef och förvaltningschefer. Det ordinarie verksamhetsansvaret ligger dock kvar på respektive nämnd.

En tjänstemannaorganisation har också tillskapats för det praktiska arbetet på kort sikt men också för en planering på lång sikt. Ansvarig rapporterar direkt till ledningsgruppen. Kommunstyrelsen informeras kontinuerligt om flyktingsituationen genom en stående punkt på kommunstyrelsens sammanträde.

Boende för ensamkommande barn


Idag har Lilla Edets kommun boende för ensamkommande barn, vi kallar det Etaget och ligger centralt i Lilla Edet. Där finns plats för 20 ungdomar och personal finns på plats dygnet runt.

För att klara nuvarande behov av platser till ensamkommande barn har kommunen öppnat ett nytt boende. Boendet är beläget i Lödöse, i den byggnad som tidigare inhyste högstadiet. Att använda en del av den tidigare skolbyggnaden innebär att vi använder oss av lediga lokalresurser som kommunen redan betalar för. På boendet finns plats för 30 ungdomar och det finns möjlighet att utvidga om behov uppstår. Personal finns på plats dygnet runt.

Flera nya familjehem startar kontinuerligt.

Hägerska villan inte längre ett akutboende


Under en kort period under hösten 2015 användes Hägerska villan, f.d. Prästkragens förskola, till akutboende för asylsökande familjer. I samband med detta fanns det även tankar om att använda villan till boende för ensamkommande barn, men detta är inte längre aktuellt. Hägerska villan ska alltså varken användas till akutboende eller som boende för ensamkommande barn.

Vad händer när barnen kommer till Lilla Edet?
Förutom att ungdomarna har hjälp från personalen på boendet eller från familjen de bor hos får omyndiga barn också en god man. En god man är en förmyndare som företräder barnet i vårdnadshavarens ställe.

Så snart som möjligt, börjar barnen skolan. De som är under 16 år går på Fuxernaskolan eller de som är över 16 år på gymnasiet.

Effekter i våra verksamheter


Alla förvaltningar i kommunen berörs av flyktingsituationen därför ligger den övergripande samordningen centralt under kommunstyrelsen.

Nationellt arbete


Även på nationell nivå samarbetar svenska myndigheter intensivt och det finns ett samlat ansvar för att gemensamt ta hand om de ökande antal flyktingar som anländer till Sverige. I högerspalten hittar du länkar till svenska myndigheters webbplatser där mer information finns.

Så kan du hjälpa


Det finns många olika sätt att hjälpa till på gällande flyktingsituationen. Läs mer om hur du kan hjälpa till.
Senast uppdaterad: 2016-04-06
Sidansvarig: Erica Suraiya
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »