Lilla Edets kommun - startsida
Jordglob

Integration

På sidorna under "Integration" kan du läsa om vilket stöd som finns att få i Lilla Edets kommun för dig som flyttat hit från ett annat land. Du kan också läsa om hur du som privatperson, företag eller förening kan engagera dig för att stödja och bidra till att underlätta integrationen.

Ansvarsfördelning i integrationsarbetet


Migrationsverket

Migrationsverket beslutar om vem som får uppehållstillstånd (stanna) i Sverige. En person som vill bosätta sig i Sverige och som är medborgare i ett land utanför EU måste söka uppehållstillstånd eller arbetstillstånd.


Arbetsförmedlingen

När en person har fått uppehållstillstånd påbörjas etableringsprogrammet i den kommun som man blir anvisad till.


Länsstyrelsen

Länsstyrelsens ansvar är att samordna och underlätta kommunernas arbete med mottagande och etablering av nyanlända. Länsstyrelsen tilldelar årligen varje kommun ett antal nyanlända. Länsstyrelsen finansierar också många utvecklingsprojekt inom integration.


Kommunernas roll

I etableringen av nyanlända ansvarar kommunerna bland annat för:
  • mottagande och bostadsförsörjning för de som har fått uppehållstillstånd
  • samhällsorientering
  • undervisning i SFI (svenska för invandrare)
  • psykosociala och pedagogiska insatser för barn och ungdomar
  • försörjningsstöd och andra insatser för personer med nedsatt funktionsförmåga
Kommunens roll är också att initiera insatser som gynnar etableringen i det svenska samhället. Till exempel näringslivskontakter eller praktik. Länsstyrelsen beslutar hur många nyanlända varje kommun ska ta emot varje år. Antalet varierar från år till år. Under 2019 ska Lilla Edets kommun ta emot 16 personer.


Lilla Edets kommun

I Lilla Edet är det socialförvaltningen som ansvarar för mottagning av nyanlända. Vi arbetar med att förmedla boenden för ensamkommande barn samt boenden till personer som har fått permanent uppehållstillstånd och som blivit anvisade till kommunen av Migrationsverket, tillhandahålla undervisning i SFI och kurser i samhällsorientering. Kommunen tar initiativ och driver olika projekt för att främja integration.
Senast uppdaterad: 2020-11-03
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »