Lilla Edets kommun - startsida

Hjälpmedel

För många är hjälpmedel en förutsättning för att kunna leva ett mer självständigt liv. Hjälpmedlen provas ut av legitimerad personal och är en del av vård och behandling. Kommunen tillhandahåller hjälpmedel om du är inskriven i hemsjukvården.
 

Målet med hjälpmedel

  • Förbättra eller vidmakthålla funktion och förmåga
  • Kompensera för nedsatt eller förlorad funktion
  • Underlätta i det dagliga livet
För personer som är inskrivna i hemsjukvården, bor i kommunens särskilda boenden eller är på daglig verksamhet utgår ingen behandlingsavgift. Är du inte inskriven i hemsjukvården vänder du dig till någon av följande rehabenheterPå respektive länk du aktuella kontaktuppgifter och öppettider.
Senast uppdaterad: 2018-06-08
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »