Lilla Edets kommun - startsida

Försäkringar

Lilla Edets kommun har de försäkringar som rekommenderas för kommuner att ha.

Olycksfallsförsäkring

Försäkringsbolag: Länsförsäkringar Älvsborg

Hur du gör skadeanmälan

Vid inträffad skada görs anmälan till oss via telefon 0521-27 30 00.

Du når dem även via e-post: personskada@alvsborg.lansforsakringar.se

Postadress: Länsförsäkringar Älvsborg, Box 1107, 462 28 Vänersborg


Om olyckan varit framme

Patientförsäkring i samband med vårdskada

Om du råkar ut för en skada i samband med hälso- och sjukvård och vill kräva ersättning för den från patientförsäkringen måste du göra en skadeanmälan. Det är du som bestämmer om du ska anmäla eller inte.


Om du drabbas av personskada vid hälso- och sjukvård kan ersättning efter prövning lämnas i följande fall:

  • Felaktig diagnostisering.
  • Överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård eller behandling.
  • Olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling.
  • Vid felaktig ordinering eller utlämnande av läkemedel.


När det gäller patientförsäkring i samband med vårdskada har Lilla Edets kommun avtal med Länsförsäkringar.


Klicka på denna länk om du vill anmäla en vårdskada. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Du som vill ha patientskadeersättning behöver anmäla din vårdskada inom tio år från den tidpunkt skadan inträffade.

Senast uppdaterad: 2022-03-21
Sidansvarig: Erica Suraiya
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »