Lilla Edets kommun - startsida

Våld i nära relationer

Genom en bred samverkan och ökad information vill Lilla Edets kommun förebygga våld i nära relationer och samtidigt ge stöd till de drabbade familjerna.

Ett effektivt och kraftfullt agerande genom samordnade insatser innebär att personer som utsätts eller har utsatts för våld i nära relationer får hjälp och stöd.I Lilla Edets kommun finns en FRIDSAM-grupp med representanter från Lilla Edets kommun, polisen, primärvården, kriscentrum för kvinnor, kyrkan och frivården.

Gemensam handlingsplan

Inom området våld i nära relationer finns den gemensamma handlingsplanen över myndighetsgränserna, polis, socialtjänst, sjukvård, barn- och ungdomspsykiatrin, brottsofferjour som aktiva parter liksom den folder som visar på nätverket och kedjan i arbetet.

Utsatt för våld i nära relationer? Läs mer och hitta kontaktuppgifter.
 
Senast uppdaterad: 2019-08-28
Sidansvarig: Julia Domby
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »