Lilla Edets kommun - startsida

Styrgruppen för folkhälsa

Styrgruppen för folkhälsa består av kommunens förvaltningschefer, enhetschefen för vårdcentralen, chef för polisen, representant från AB EdetHus samt folkhälsosamordnaren som är sammankallande.

Samtliga representanter har tydliga mandat för respektive verksamhet att fatta beslut inom gruppens arbetsområde. Det är folkhälsoutskottet som styr vilka frågor styrgruppen ska arbeta med. Styrgruppen ger i sin tur direktiv och styr permanenta arbetsgrupper och tillfälliga projektgrupper.
Senast uppdaterad: 2019-08-28
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »