Lilla Edets kommun - startsida

Drogvaneundersökning

Lilla Edets kommun har i egen regi genomfört drogvaneundersökningar var tredje år sedan början av 2000-talet. 2019 utfördes undersökningen av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) i samarbete med kommunen och Västra Götalandsregionen. Motsvarande regionala drogvaneundersökningar gjordes 2013 och 2016, varför det nu går att jämföra över tid.

Under våren 2019 fick ungdomar i årskurs nio och årskurs två på gymnasiet svara på frågor om sin användning av och erfarenhet av tobak, alkohol och narkotika. Dessutom har ungdomarna svarat på frågor kring spelvanor, fritid, skola, skoltrivsel och familj.

 Jämförelser med tidigare år

Om man jämför med de två tidigare undersökningarna i Lilla Edet så kan man utläsa följande av 2019 års resultat:

Andelen elever som uppger att de någon gång de senaste tolv månaderna druckit alkohol är relativt oförändrad. Elever som uppger att de intensivkonsumerat alkohol har minskat. Elever som blir bjudna av föräldrar har minskat bland kommunens niondeklassare men är oförändrat för gymnasieelever.

Vi vet att ett restriktivt förhållningssätt från föräldrar när det gäller alkohol och bjudvanor är relaterat till minskat ungdomsdrickande.

Tobaksanvändandet har minskat medan snusningen ökat avsevärt. När det gäller narkotika visar undersökningen att attityderna till narkotika blir liberalare, men användandet är lågt. Undersökningen visar att enbart en av tio har testat droger i nian eller tvåan på gymnasiet.

Skoltrivseln har generellt gått ned. Andelen elever som är nöjda med sin hälsa har ökat.

Viktigt att aktivt informera om skadeverkningar

I rapporten kan man se en tendens att fler unga nu har en mer tillåtande attityd till droger, alkohol och tobak jämfört med tidigare undersökningar. Det betyder att det är ännu viktigare att aktivt informera om skadeverkningar och prata med ungdomar och föräldrar.


Ta del av rapporten för Lilla EdetPDF

Ta del av rapporten för hela Västra götalandsregionen, CAN 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs om trendbrott i Västra Götalandsregionens drogvaneundersökninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Boktips: Droghandboken, Guide för föräldrar och andra nyfikna, Erik Leijonmark.

Senast uppdaterad: 2019-12-12
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »