Lilla Edets kommun - startsida

Kommunal utvecklingsersättning, 18-25 år

Är du mellan 18-25 år och i behov av ekonomiskt bistånd? Kommunal utvecklingsersättning, KUE, är en form av ekonomiskt bistånd som du kan ansöka om hos ungdomshandläggaren.

Vem får kommunal utvecklingsersättning?


För att ha rätt till ekonomiskt bistånd i form av kommunal utvecklingsersättning, KUE, behöver du ha ett faktiskt behov som inte kan tillgodoses på annat sätt. Det kan till exempel vara inkomst genom arbete, genom föräldrars underhållsskyldighet eller genom egna tillgångar. Du måste också söka de bidrag och ersättningar som finns innan du har rätt till ekonomiskt bistånd.

Om du normalt har goda inkomster, men har sämre inkomster en enstaka månad är det inte säkert att du har rätt till ekonomiskt bistånd.

Kan du arbeta måste du aktivt söka arbete och ta ett arbete du blir anvisad. Detta gäller i första hand heltidsarbete. Det ingår att delta i den verksamhet som ordnas för arbetslösa. Det innebär att du måste delta i en planering för att kunna försörja dig själv. Du kommer att få delta i någon form av kompetenshöjande sysselsättning, som till exempel jobbcoachning, arbetsträning eller praktik.

Inkomster och tillgångar


Alla pengar som du och eventuell medsökande får och kan förfoga över räknas normalt som inkomst. Dessa ska redovisas när du ansöker om KUE. Även spelvinster, skatteåterbäring och arv måste redovisas. Sparade pengar på bankkonto och andra tillgångar minskar bidraget.

Hur mycket får man?


Bidraget ska ge dig en "skälig levnadsnivå". Det är ungefär samma som vad en låginkomsttagare har råd med.

Det finns en riksnormlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som är avsedd att täcka de vanligaste levnadskostnader som till exempel livsmedel, förbrukningsvaror, kläder, telefon och TV-avgift.

Utöver det kan KUE även beviljas för:
• arbetsresor
• medlemsskap i fackförening och arbetslöshetskassa

Det är inte självklart att du som söker KUE får bistånd för boende. Om du efter utredning bedöms ha rätt till bistånd till boende får du skälig ersättning för:
• boende
• hushållsel
• hemförsäkring

Med bistånd till livsföring i övrigt avses till exempel skälig kostnad för:
• läkarvård och medicin
• tandvård
• glasögon
• flyttkostnad
• hemutrustning

Anmäl förändringar


Alla förändringar av inkomster och förhållanden i övrigt måste du meddela ungdomshandläggaren under den tiden du får KUE. Om du medvetet lämnar ofullständiga uppgifter eller oriktiga uppgifter kommer du att polisanmälas och kan då åtalas för bedrägeri.

Ogiltig frånvaro


Om du missar möten hos ungdomshandläggaren eller på arbetsförmedlingen kan din rätt till KUE påverkas. Din ansökan kan då avslås, helt eller delvis. Det gäller också om du uteblivit från sysselsättning utan giltigt skäl.

Överklagan


Om du får avslag på din ansökan om KUE har du alltid rätt att få ett skriftligt beslut. Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga. Du måste överklaga senast tre veckor efter att du har fått beslutet. Vill du ha hjälp med att överklaga kan du kontakta din ungdomshandläggare.

Registrering och sekretess


När du ansöker om KUE blir du registrerad i socialregistret. Ungdomshandläggaren har tystnadsplikt. Inga uppgifter om dig får lämnas ut till obehöriga. Du har själv rätt att få läsa din akt och lämna synpunkter på de utredningar som har gjorts om dig.

Nybesök med ungdomshandläggare


Kontakta oss på vår telefontid, se högerspalten. Då tar vi de första uppgifterna om dig och informerar om vad du behöver lämna in för att vi ska kunna utreda om du har rätt att få KUE. När du har lämnat in det som behövs får du en tid för ett personligt möte.

Exempel på handlingar som kan behöva lämnas in med din ansökan:
• legitimation
• kontoöversikt från bank där det syns vilka konton du har
   (detta gäller även om du bara har ett konto)
• kontoutdrag från bank som visar de senaste tre månaderna (alla konton)
• hyreskontrakt och hyresavi
• specifikation på alla inkomster de senaste tre månaderna, till exempel lön,
   studiebidrag eller A-kassa
• senaste slutskattesedeln
• kvitto på betalda hyror och andra räkningar
• handlingsplan från arbetsförmedlingen
• andra uppgifter som kan vara viktiga, till exempel anställningsbevis och läkarintyg

Om du behöver hjälp med att fylla i ansökan eller om det är något du inte förstår är du välkommen att kontakta oss.

Senast uppdaterad: 2018-05-04
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »