Lilla Edets kommun - startsida

Dödsfall och begravning

När du som anhörig eller vän mister en närstående ställs du inför sorg och saknad, men också inför praktiska frågor kring begravning, bouppteckning och dödsboanmälan.

Svenska kyrkan har ansvar för begravningsverksamheten för alla medborgare i Sverige oavsett vilken religions- eller kyrkotillhörighet du har. Det gäller också om man inte har någon kyrko- eller religionstillhörighet. Hos länsstyrelsen kan du söka tillstånd att strö ut aska efter en avliden person.

Borgerlig begravning

Den borgerliga begravningsakten är en högtidsakt där inga religiösa inslag förekommer. Det finns varken lag eller förordning som anger hur den borgerliga begravningsakten ska ordnas och anhöriga kan fritt välja lokal, musik, sång och andra inslag i akten. Begravningsbyrån erbjuder begravningsförrättare. Begravningsavgift betalas av alla oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. I avgiften ingår gravplats, gravsättning, kremering, diverse transporter samt lokal för begravningscermonin.

Bouppteckning

Du vänder dig till en begravningsbyrå när det gäller begravningen. Efter begravningen görs en bouppteckning för att gå igenom dödsboets tillgångar och skulder som de var på dödsdagen. Bouppteckningen görs senast tre månader efter dödsfallet.

Dödsboanmälan

Om den avlidne saknar tillgångar eller om den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet, kan bouppteckningen eventuellt ersättas av en så kallad dödsboanmälan.

Begravningshjälp

Om tillgångarna i dödsboet på dödsdagen inte räcker till en enkel begravning finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten enligt socialtjänstlagen.

Kommunens ansvar vid dödsfall

Vid dödsfall har kommunen, enligt begravningslagen och ärvdabalken, ansvar när det inte finns några anhöriga till den avlidne, att beställa begravning, förvalta dödsboet, besluta om dödsboanmälan och lämna ekonomiskt bistånd till begravningskostnad.

Avgift vid dödsboförvaltning och anordnande av begravning

I de fall kommunen enligt Begravningslagen ordnar gravsättning eller enligt Ärvdabalken förvaltar ett dödsbo tar kommunen ut ersättning av dödsbot för sina kostnader för gravsättning respektive provisorisk dödsboförvaltning. För faktiskt nedlagd handläggningstid, tas ut en avgift motsvarande 0,85 % av prisbasbeloppet för varje nedlagd timmas arbete. Moms tillkommer med 25 %. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halvtimme tas ingen timavgift ut. Därutöver tas ersättning ut för direkta utlägg som kommunen haft för att utföra sitt uppdrag.
Senast uppdaterad: 2022-02-07
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »