Lilla Edets kommun - startsida

Vilket stöd kan man få?

Om du har svårigheter att på egen hand klara ditt dagliga liv och anser dig vara i behov av hjälp kan kommunen erbjuda dig olika former av stöd.     

Hos kommunens biståndsenhet kan du ansöka om:


 • Hemtjänst
 • Äldreboende, demensboende, serviceboende
 • Korttidsvistelse, tillfällig eller regelbunden
 • Dagverksamhet
 • Matservice
 • Färdtjänst
 • Riksfärdtjänst
 • Trygghetslarm
 • Ledsagarservice
 • Boende för personer med psykisk ohälsa
 • Korttidsvistelse
 • Avlastning i hemmet enligt SoL, upp till tio timmar/månad, är kostnadsfritt.


Se kontaktuppgifter i högerspalten.

Servicetjänst för pensionärer

Arbetsmarknadsavdelningen erbjuder dig som är pensionär en servicetjänst där du kan få hjälp med både inom- och utomhusarbeten.

Senast uppdaterad: 2020-10-30
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Erica Suraiya


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »