Lilla Edets kommun - startsida

Kognitiva teamet

Kognitiva teamet i Lilla Edets kommun finns till både för dig som känner av ett sviktande minne och för dig som är anhörig till någon med sviktande minnesfunktion. Det kan även handla om annan kognitiv svikt som till exempel svårighet med att tänka, tala och planera en aktivitet. Alla de funktioner som vi behöver för att klara av att utföra dagliga aktiviteter och sysslor.

Detta gör kognitiva teamet:

  • Utvecklar arbetsmetoder för stöd och omvårdnad som ska ge personer med kognitiv svikt möjlighet att bo kvar i sin bostad.
  • Skapar trygghet för personer med kognitiv svikt genom kontinuitet och genom att bygga upp goda relationer.
  • Vi erbjuder stöd till anhöriga; i grupp och individuellt samt gör hembesök.
  • Vi utbildar och handleder personal inom vård och omsorg kring kognitiv svikt, demenssjukdom, bemötande och minneshjälpmedel.


Teamet består av vårdpersonal med särskilda kunskaper inom kognitiva sjukdomar.


Kognitiva teamet samverkar med biståndshandläggare, hemtjänst, primärvård samt ideella föreningar med flera.


Kognitiva teamets insatser är kostnadsfria och kräver inget biståndsbeslut.

Senast uppdaterad: 2021-10-14
Sidansvarig: Erica Suraiya
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »