Huskurage

Lilla Edets kommun står bakom den våldspreventiva metoden Huskurage. Med Huskurage kan vi förebygga och förhindra våld i nära relation, genom att ge grannar verktyg att agera om de känner oro för att någon råkar illa ut.

Vad är Huskurage?

Huskurage innebär egentligen civilkurage – att våga agera om du misstänker att någon granne far illa. Genom att visa omsorg när du hör eller ser något som gör dig orolig, kan du rädda liv och förhindra våld. I Huskurage koncept finns en policy som tydliggör hur boende i ett område kan agera med enkla åtgärder för att förebygga och stoppa våld i nära relation.

Vad kan jag som fastighetsägare bidra med?

Dela informationen om Huskurage. Använd de ordinarie vägar du använder för information till boende. Sprid gärna på sociala medier och sätt upp informationslappar i gemensamma utrymmen som tvättstugor och vid brevlådor.

Om du är orolig för att någon granne råkar illa ut kan du:

1. Ringa polisen. Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.
2. Knacka på hos grannen, om det inte innebär fara för dig själv.
3. Vid behov - hämta hjälp av andra! Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.

Det kan vara livsavgörande att agera!

Att reagera och agera på våld kan räcka för att stoppa pågående våld. Du kan rädda liv! Läs gärna mer på Huskurage webbplats.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?