Integration

Enligt svensk lag är kommunen ansvarig för etableringen av ett givet antal nyanlända. Länsstyrelsen beslutar hur många nyanlända varje kommun ska ta emot och antalet varierar från år till år. Under 2021 tog Lilla Edets kommun emot 11 personer. Integrationsarbetet finansieras med statliga medel, inklusive specifika projektmedel från Länsstyrelsen.

Lilla Edets kommun har olika aktiviteter och insatser som bidrar till en positiv etablering:

  • mottagande och bostadsförsörjning för de som har fått kommunplacering
  • samhällsorientering, introduktionskurs om svenska samhället, för de som har fått kommunplacering
  • socialpedagogiska insatser för barn, ungdomar och föräldrar
  • integrationsprojekt i samarbete med externa aktörer som studieförbund, föreningar, företag och volontärer.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?